"English season" — Słownik kolokacji angielskich

English season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Angielska pora roku
  1. English przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The competition lasted over three English seasons with the final not played until 1958.

    Podobne kolokacje: