PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"English book" — Słownik kolokacji angielskich

English book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Angielska książka
  1. English przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now working on the english book together with a unknown writer.

    Podobne kolokacje: