"English authority" — Słownik kolokacji angielskich

English authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Angielska władza
  1. English przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1759 an English authority estimated that each year a quarter of the prisoners had died from gaol fever.

    Podobne kolokacje: