Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Energy Authority" — Słownik kolokacji angielskich

Energy Authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza energetyczna
  1. energy rzeczownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But the Atomic Energy Authority says that figure is only just above what's expected in the general population.

podobne do "Energy Authority" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Energy Authority" po angielsku

rzeczownik