"Egyptian Book" — Słownik kolokacji angielskich

Egyptian Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Egipska Książka
  1. Egyptian przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The unusual title comes directly from The Egyptian Book of the Dead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo