"Editorials Columnist" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Artykuły wstępne Felietonista
  1. editorial rzeczownik + columnist rzeczownik
    Silna kolokacja

    World U.S. N.Y. / Region Business Technology Science Health Sports Opinion Editorials Columnists Contributors Letters The Public Editor Global Opinion Arts Style Travel Jobs Real Estate Autos

    Podobne kolokacje: