"Edinburgh accent" — Słownik kolokacji angielskich

Edinburgh accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Edynburg akcent
  1. Edinburgh rzeczownik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Theodora listened to Laura's dry dissecting tone with its merest hint of her mother's Edinburgh accent.

    Podobne kolokacje: