"Easter parade" — Słownik kolokacji angielskich

Easter parade kolokacja
Popularniejsza odmiana: Easter Parade
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Parada wielkanocna
  1. Easter rzeczownik + parade rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So you'll still have time to get to the Easter parade.

    Podobne kolokacje: