"Drink is followed" — Słownik kolokacji angielskich

Drink is followed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Napojem jadą
  1. follow czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Drinks and a buffet dinner at 8 will be followed by the games at 9.

    Podobne kolokacje: