"Distorted Image" — Słownik kolokacji angielskich

Distorted Image kolokacja
Popularniejsza odmiana: distorted image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zniekształcony Obraz
  1. distorted przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Or is there one playing against many: the different distorted images?

    Podobne kolokacje: