"distorted image" — Słownik kolokacji angielskich

distorted image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniekształcony obraz
  1. distorted przymiotnik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    Or is there one playing against many: the different distorted images?

    Podobne kolokacje: