"Current squad" — Słownik kolokacji angielskich

Current squad kolokacja
Popularniejsza odmiana: current squad
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecny oddział
  1. current przymiotnik + squad rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current squad didn't, so they were under more pressure than us.

    Podobne kolokacje: