"current squad" — Słownik kolokacji angielskich

current squad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny oddział
  1. current przymiotnik + squad rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The current squad didn't, so they were under more pressure than us.

    Podobne kolokacje: