"Coral Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Coral Beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: coral beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plaża koralowa
  1. coral rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We crawled over the fence and onto a pristine black coral beach.

    Podobne kolokacje: