"coral beach" — Słownik kolokacji angielskich

coral beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża koralowa
  1. coral rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We crawled over the fence and onto a pristine black coral beach.

    Podobne kolokacje: