"Coral Gable" — Słownik kolokacji angielskich

Coral Gable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szczyt koralowy
  1. coral rzeczownik + gable rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He sat out the 1978 season as a redshirt transfer student in Coral Gables.

    Podobne kolokacje: