"Congolese authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza kongijska
  1. Congolese przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The hijacked pilot's account came on a day when the Congolese authorities gave details of what they said was substantial foreign involvement in the rebellion.

    Podobne kolokacje: