"Colds Flu Way" — Słownik kolokacji angielskich

Colds Flu Way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chłody Droga przeciwgrypowa
  1. cold rzeczownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Take Our Sinus Infection Quiz How to Fight Colds, Flus, and Infections at Any Age 14 Ways to Avoid Colds and Flu 10 Ways You Put Yourself at Risk for Swine Flu (Without Realizing It) How to Call In Sick Without Jeopardizing Your Job Cold or Flu?

    Podobne kolokacje: