"Chicago Time" — Słownik kolokacji angielskich

Chicago Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chicagowski Czas
  1. Chicago rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Brady is given an advice column in the Living section of the Chicago Times.

    Podobne kolokacje: