"Chattanooga Time" — Słownik kolokacji angielskich

Chattanooga Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chattanooga Czas
  1. Chattanooga rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Chattanooga Times is a morning paper with an average circulation last year of 41,202.

    Podobne kolokacje: