"Celebrity Justice" — Słownik kolokacji angielskich

Celebrity Justice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sędzia honorowy
  1. celebrity rzeczownik + justice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has also appeared on Celebrity Justice and on CNN.

powered by  eTutor logo