"Celebrity Cruise" — Słownik kolokacji angielskich

Celebrity Cruise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rejs Wycieczkowy honorowy
  1. celebrity rzeczownik + cruise rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Celebrity Cruises' Galaxy had the highest scores last year: 99 and 100 percent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo