"Canadian Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Canadian Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: Canadian woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kanadyjska Kobieta
  1. Canadian przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Canadian women exercise their right to vote for the first time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo