"Canadian woman" — Słownik kolokacji angielskich

Canadian woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kanadyjska kobieta
  1. Canadian przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    Canadian women exercise their right to vote for the first time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo