"Business inventory" — Słownik kolokacji angielskich

Business inventory kolokacja
Popularniejsza odmiana: business inventory
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Inwentarz handlowy
  1. business rzeczownik + inventory rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Another report, on business inventories, was in line with expectations.

powered by  eTutor logo