"business inventory" — Słownik kolokacji angielskich

business inventory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inwentarz handlowy
  1. business rzeczownik + inventory rzeczownik
    Silna kolokacja

    Another report, on business inventories, was in line with expectations.

powered by  eTutor logo