"British sport" — Słownik kolokacji angielskich

British sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjski sport
  1. British przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    An announcement of this kind was a first for British sport.

    Podobne kolokacje: