"British prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

British prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjski więzień
  1. British przymiotnik + prisoner rzeczownik
    Silna kolokacja

    This was shown to be sometimes true when British prisoners were returned home in 2003.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo