"British intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjska interwencja
  1. British przymiotnik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At first sight, then, British intervention had ended in humiliation and disaster.

powered by  eTutor logo