"Boston accent" — Słownik kolokacji angielskich

Boston accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Boston akcent
  1. Boston rzeczownik + accent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "We know who they are and where they're shopping," he said, in a broad Boston accent.

    Podobne kolokacje: