"Book Depository" — Słownik kolokacji angielskich

Book Depository kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Magazyn
  1. book rzeczownik + Depository rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The guy in the window at the Book Depository very likely was this galoot Oswald that they've arrested.

    Podobne kolokacje: