"Book Council" — Słownik kolokacji angielskich

Book Council kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Rada
  1. book rzeczownik + council rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On January 1, 1994, the Jewish Book Council became an autonomous organization.

    Podobne kolokacje: