"Belfast accent" — Słownik kolokacji angielskich

Belfast accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Belfast akcent
  1. Belfast rzeczownik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A man with a Belfast accent answered and said he'd see if she was in.

    Podobne kolokacje: