"Bar Harbor" — Słownik kolokacji angielskich

Bar Harbor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bar Port
  1. bar rzeczownik + harbor rzeczownik
    Silna kolokacja

    Many influential people call(ed) Bar Harbor home for at least part of the year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo