"Axis Force" — Słownik kolokacji angielskich

Axis Force kolokacja
Popularniejsza odmiana: Axis force
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oś Siła
  1. axis rzeczownik + force rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The entire operation was a great success for the Axis forces.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo