"Auto Focus" — Słownik kolokacji angielskich

Auto Focus kolokacja
Popularniejsza odmiana: auto focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): System auto focus
  1. auto rzeczownik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are limits to what auto focus can do, however.

    Podobne kolokacje: