"auto focus" — Słownik kolokacji angielskich

auto focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): system auto focus
  1. auto rzeczownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are limits to what auto focus can do, however.

    Podobne kolokacje: