"Austrian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Austrian authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza austriacka
  1. Austrian przymiotnik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The family has not sought the decision of an Austrian authority since then.

    Podobne kolokacje: