PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Australian season" — Słownik kolokacji angielskich

Australian season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Australijska pora roku
  1. Australian przymiotnik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He ended the Australian season with 990 runs at 39.60.

    Podobne kolokacje: