BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"Australian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza australijska
  1. Australian przymiotnik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    During this time his family were not contacted by Australian authorities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo