"Arizona Fall League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arizona Upadek Liga
 1. fall rzeczownik + league rzeczownik
  Luźna kolokacja

  He then was invited to the Arizona Fall League where his team took the championship.

  Podobne kolokacje:
 2. Arizona rzeczownik + league rzeczownik
  Luźna kolokacja

  He then was invited to the Arizona Fall League where his team took the championship.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo