BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Angel Eye" — Słownik kolokacji angielskich

Angel Eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Anioł Oko
  1. angel rzeczownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Upon its theatrical release, Angel Eyes received mixed reviews.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo