"American sport" — Słownik kolokacji angielskich

American sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański sport
  1. American przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In his time with the paper, he has covered nearly all major American sports.

    Podobne kolokacje: