"American intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańska interwencja
  1. American przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The history of American interventions is littered with such examples.

powered by  eTutor logo