PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"American book" — Słownik kolokacji angielskich

American book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańska książka
  1. American przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The creation of the modern American comic book came in stages.

    Podobne kolokacje: