"African authority" — Słownik kolokacji angielskich

African authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Afrykańska władza
  1. African przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was imprisoned for a week by the South African authorities.

    Podobne kolokacje: