TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"warfare" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warfare rzeczownik

rzeczownik + warfare
Kolokacji: 35
guerrilla warfare • trench warfare • class warfare • guerilla warfare • submarine warfare • gang warfare • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
  • Yet to continue trench warfare as before would be a mistake.
  • Most of the fighting that happened in this area was trench warfare.
  • The future need not be characterized by more trench warfare.
  • "I think we'd be in trench warfare for another 20 years."
  • Instead, the soldiers settled in for another eight months of trench warfare.
  • After six years of partisan trench warfare, that will not be easy.
  • It is the closest thing to trench warfare the city has known.
  • They dread being caught in the trench warfare of politics.
  • Instead, the long stalemate of trench warfare was ready to begin.
  • Trench warfare was incredibly costly in terms of human life.
7. germ warfare = wojna biologiczna germ warfare
8. jungle warfare = działania wojenne w dżungli jungle warfare
9. siege warfare = oblężenie (miasta, twierdzy) siege warfare
warfare + rzeczownik
Kolokacji: 28
warfare capability • warfare agent • warfare operation • warfare training • warfare system • ...
warfare + czasownik
Kolokacji: 3
warfare continues • warfare erupts • warfare rages
czasownik + warfare
Kolokacji: 9
engage in warfare • conduct warfare • use warfare • specialize in warfare • warfare waged • ...
przymiotnik + warfare
Kolokacji: 87
psychological warfare • modern warfare • biological warfare • naval warfare • open warfare • anti-submarine warfare • urban warfare • ...
przyimek + warfare
Kolokacji: 13
of warfare • in warfare • for warfare • to warfare • on warfare • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.