"vary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

vary czasownik

vary + przyimek
Kolokacji: 27
vary from • vary between • vary among • vary across • vary throughout • ...
vary + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 65
vary widely • vary greatly • vary considerably • vary significantly • vary slightly • vary wildly • vary somewhat • vary enormously • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. vary widely = różnij się powszechnie vary widely
2. vary greatly = bardzo się różnij vary greatly
4. vary slightly = różnij się nieznacznie vary slightly
6. vary wildly = różnij się lekkomyślnie vary wildly
7. vary somewhat = różnij się nieco vary somewhat
8. vary enormously = różnij się ogromnie vary enormously
10. vary dramatically = różnij się dramatycznie vary dramatically
11. vary tremendously = różnij się ogromnie vary tremendously

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.