"user" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

user rzeczownik

rzeczownik + user
Kolokacji: 101
Internet user • drug user • computer user • end user • Mac user • wheelchair user • service user • Web user • Windows user • ...
user + rzeczownik
Kolokacji: 85
user interface • user rating • user review • users account • user fee • user base • user comment • user experience • user group • ...
user + czasownik
Kolokacji: 246
user chooses • user downloads • user accesses • user selects • user searches • user enters • user shares • user pays • user needs • ...
czasownik + user
Kolokacji: 79
allow users • enable users • provide users • help users • user based • end users • prevent users • contain to users • tell users • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. enable users = umożliw użytkownikom enable users
3. provide users = dostarcz użytkownikom provide users
4. help users = pomoc użytkownicy help users
5. user based = użytkownik oparł user based
6. end users = użytkownicy końcowi end users
7. prevent users = uniemożliw użytkownikom prevent users
8. contain to users = zawieraj do użytkowników contain to users
9. tell users = powiedz użytkownikom tell users
10. attract users = przyciągnij użytkowników attract users
11. encourage users = zachęcaj użytkowników encourage users
12. require the user = wymagaj użytkownik require the user
13. protect users = chroń użytkowników protect users
14. provide to users = dostarcz do użytkowników provide to users
15. inform users = informuj użytkowników inform users
16. identify users = zidentyfikuj użytkowników identify users
17. notify users = powiadom użytkowników notify users
18. connect users = połącz użytkowników connect users
19. permit users = pozwól użytkownikom permit users
20. warn users = ostrzeż użytkowników warn users
21. direct users = bezpośredni użytkownicy direct users
przymiotnik + user
Kolokacji: 124
individual user • regular user • heavy user • new user • mobile user • average user • intravenous drug user • large user • active user • ...
przyimek + user
Kolokacji: 17
among users • between users • for users • by users • to users • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.