BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"unpleasant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

unpleasant przymiotnik

unpleasant + rzeczownik
Kolokacji: 107
unpleasant surprise • unpleasant thing • unpleasant experience • unpleasant odor • unpleasant effect • unpleasant memory • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. unpleasant surprise = przykra niespodzianka unpleasant surprise
2. unpleasant thing = nieprzyjemna rzecz unpleasant thing
  • Some very unpleasant things had happened to him in there.
  • All her life she had been trying to avoid unpleasant things.
  • How sometimes it was necessary to do unpleasant things for the greater good.
  • Yes, his pictures were not at all unpleasant little things.
  • Why speak of such unpleasant things on a beautiful day like this?
  • I didn't want to make him think any unpleasant things about his own girl.
  • Seems to me I always have to do the unpleasant thing.
  • "Didn't you know that talking about unpleasant things makes them happen?"
  • I had no right to say all those unpleasant things about her.
  • I asked, looking up into those blue eyes that never tried to turn away from unpleasant things.
3. unpleasant experience = nieprzyjemne doświadczenie unpleasant experience
4. unpleasant odor = nieprzyjemna woń unpleasant odor
5. unpleasant effect = nieprzyjemny efekt unpleasant effect
6. unpleasant memory = nieprzyjemna pamięć unpleasant memory
7. unpleasant smell = nieprzyjemny zapach unpleasant smell
8. unpleasant sensation = nieprzyjemne uczucie unpleasant sensation
9. unpleasant task = nieprzyjemne zadanie unpleasant task
10. unpleasant feeling = nieprzyjemne uczucie unpleasant feeling
11. unpleasant thought = nieprzyjemna myśl unpleasant thought
12. unpleasant truth = niechciana prawda unpleasant truth
13. unpleasant taste = nieprzyjemny smak unpleasant taste
14. unpleasant fact = przykry fakt unpleasant fact
15. unpleasant reality = nieprzyjemna rzeczywistość unpleasant reality
16. unpleasant situation = przykre położenie unpleasant situation
17. unpleasant smile = nieprzyjemny uśmiech unpleasant smile
czasownik + unpleasant
Kolokacji: 4
find unpleasant • sound unpleasant • smell unpleasant • become unpleasant
przysłówek + unpleasant
Kolokacji: 25
most unpleasant • extremely unpleasant • particularly unpleasant • thoroughly unpleasant • highly unpleasant • ...
unpleasant + przyimek
Kolokacji: 4
unpleasant for • unpleasant to • unpleasant in • unpleasant about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.